Nieuws

Blog: Recente uitzondering belanghebbendheid geldt niet bij reguliere procedure Op 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over belanghebbendheid en toegang tot de bestuursrechter in omgevingsrechtelijke zaken (de zogenoemde… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Gebruiksovergangsrecht ruimtelijke ordening: verleden, heden en de toekomst In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/58) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 27 januari 2021 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Handhaving onder de omgevingswet: verbodsbepalingen en normadressaten Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet (waarschijnlijk op 1 januari 2022) zullen ook de verbodsbepalingen waarmee zal moeten worden gehandhaafd veranderen. Voor de handhavingsjurist is het daarom van belang om in beeld te hebben welke verbod… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Verjaring bij verbeurde dwangsommen gaat wezenlijk veranderen Op 1 april 2021 (zie Staatsblad 2021, nr. 68) is de zogenoemde Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb in werking getreden. Genoemde wet zal tot grote veranderingen leiden in de dagelijkse praktijk van het invorderen van verbeurde… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: is een handhavingsbesluit te verstrekkend? In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/7) is een annotatie van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer verschenen over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 14 oktober 2020 (ECLI:NL… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Ook voor het leerstuk van planschade heeft deze stelselwijziging grote gevolgen. De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘n… Geplaatst op:

Lees meer