Nieuw bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert

De gemeente Nijmegen wil de komende 20 jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor 10.000 extra banen.

Het deelgebied Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze wens. Daarnaast moet de ontwikkeling van Winkelsteeg zorgen voor een betere verbinding tussen de stadswijken Dukenburg en Lindenholt met de rest van Nijmegen. 

Tot en met 19 april 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert ter inzage. Samen met het Milieueffectrapport dat betrekking heeft op het gehele ontwikkelprogramma van Winkelsteeg.

Het woonprogramma waarvoor het bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert is opgesteld, richt zich op appartementen in het betaalbare segment waaronder een groot deel sociaal. Door het verleggen van rijbanen van de Graafseweg en de Neerbosscheweg is er ruimte voor ruim 1.200 woningen, 100 short-stay wooneenheden, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven, detailhandel, horeca en een ov-plein voor bussen.

Er is de afgelopen maanden door velen, waaronder medewerkers van de gemeente Nijmegen en diverse collega's van Pouderoyen Tonnaer, hard gewerkt om de Ontwikkelvisie voor Winkelsteeg te vertalen in dit ontwerpbestemmingsplan. Het Milieueffectrapport is opgesteld door Royal HaskoningDHV en diverse andere bureaus hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitwerking van de visie in een concreet plan. Er wordt al weer gewerkt aan de uitwerking van een volgend deelgebied van Winkelsteeg: het deelgebied Kanaalknoop.