Nota ruimtelijke kwaliteit gemeente Beekdaelen

Pouderoyen Tonnaer heeft in opdracht van de Limburgse fusiegemeente Beekdaelen een ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit’ opgesteld. Na de fusie van de voormalige gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken op 1 januari 2019, was er behoefte aan één toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit.

Het doel van de nota ruimtelijke kwaliteit is het vertalen, waarborgen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving, maar ook het buitengebied. De adviseurs van Pouderoyen Tonnaer hebben de belangrijke (beschermde) gebieden in beeld gebracht en voorzien van duidelijke beoordelingscriteria voor welstand. Daarnaast is een aantal welstandsvrije gebieden aangewezen.

Gebieden waarvoor in de nota extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd, zijn onder andere de beschermde dorpsgezichten, historische kernen, cultuurhistorische bebouwingslinten en gronden in en nabij waardevolle natuurgebieden. Daarnaast zijn stedenbouwkundige beoordelingscriteria opgenomen voor zichtlocaties op bedrijventerreinen.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen op 23 december 2019. Sindsdien vormt het beleidsstuk het toetsingskader voor alle bouwaanvragen in de gemeente.