Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft Pouderoyen Tonnaer het ‘Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij’ opgesteld. De provincie Gelderland heeft bepaald dat elke Gelderse gemeente beleid moet vaststellen voor kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van niet-grondgebonden agrarische bedrijven.

Een 'Overbetuws' beleid

Dankzij het Plussenbeleid gaat de uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen gepaard met een goede dialoog met de omgeving en extra investeringen in fysieke maatregelen, die passen bij het gebied. Mede door werksessies met stakeholders, waaronder veehouders en belangenorganisaties, heeft het plussenbeleid een duidelijk ‘Overbetuws’ karakter gekregen, met een prominente plaats voor het afwegen van wensen uit de directe omgeving.

De specialisten van Pouderoyen Tonnaer hebben een milieuonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de veehouderijsector in de gemeente Overbetuwe en hebben de maatregelen uitgewerkt in het Plussenbeleid. De ‘plussen’ bestaan uit wensen van de omgeving, landschappelijke maatregelen en het toepassen van maatregelen in het kader van milieu, dierenwelzijn en duurzame energie.

Het Plussenbeleid is op 7 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe. Nieuwe ontwikkelingen in de niet-grondgebonden veehouderij worden sindsdien getoetst aan het beleid.