Annotatie vakblad Gemeentestem: Onderscheid in dwangsomhoogten bij dezelfde overtreding

In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2022/74) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 9 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:361).

De annotatie kunt u hier downloaden. De uitspraak die is geannoteerd heeft betrekking op het vaststellen van de hoogte van opgelegde dwangsommen en of bij twee verschillende overtreders in dezelfde zaak twee verschillende dwangsomhoogten kunnen worden opgelegd.

Het college heeft aan een supermarktketen een last onder dwangsom opgelegd van € 50.000,00 per week met een maximum van € 500.000,00. De aan de eigenaar van het pand opgelegde dwangsom bedraagt € 5.000,00 per week met een maximum van € 50.000,00. Het college heeft de hoogte van de aan de supermarktketen opgelegde dwangsom gebaseerd op het financiële voordeel van de supermarktketen bij voortzetting van de exploitatie van de supermarkt. De aan de eigenaar van het pand opgelegde dwangsom is gebaseerd op het financiële voordeel dat de eigenaar behaalt met de verhuur van het gebouw. Het college heeft daarbij gebruik gemaakt van marktgegevens over exploitatie van een supermarkt en verhuur van een winkelpand op deze locatie. Het college heeft daarmee voldoende gemotiveerd waarom onderscheid is gemaakt in de hoogte van de dwangsommen tussen de supermarktketen en de pandeigenaar. Gelet op het verschil in financieel voordeel tussen de pandeigenaar en de supermarktketen is het gemaakte onderscheid tussen hen voor de hoogte van de dwangsom niet onredelijk.

In de annotatie wordt nader op deze casus ingegaan, wordt onderzocht of het gelijkheidsbeginsel hierbij niet in het geding is en worden nadere kaders geschetst voor het vaststellen van de dwangsomhoogte.

Meer weten?

Heeft u een vraag over het handhavingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, over een bestemmingsplankwestie of over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Pouderoyen Tonnaer.