Stedenbouw en landschap

De komende jaren staat er veel op het spel. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, de enorme woningbouwopgave, de zoektocht naar nieuwe vormen van landbouw, de bescherming tegen hoogwater – zomaar een greep uit de opgaven die ons te wachten staan.

Wij zien het als onze taak om de ruimtelijke consequenties van deze ‘grote verbouwingen’ in goede banen te leiden. Elke dag weer zetten wij ons in voor een duurzame inrichting en aantrekkelijke vormgeving van onze steden, dorpen en landschappen. Dit doen we met kennis van zaken, in teams van verschillende disciplines en met oog voor het economische, maatschappelijke en politieke krachtenveld.
 

De kracht van samenwerken

Met ons team van stedenbouwkundig en landschapsadviseurs, -ontwerpers en -architecten hebben wij alle expertises in huis om uw project van ontwerp tot goedkeuring te begeleiden. Dit doen wij op een creatieve, innovatieve maar vooral realistische manier. Wij leggen verbindingen en communiceren actief met burgers, bedrijven en bestuurders. Daarmee creëren we maatschappelijke draagkracht voor uw nieuwe plan binnen de context van de planomgeving. Dit doen wij in opdracht van particulieren, marktpartijen en overheden.
 

Waarmee kunnen wij u helpen?


Ontwikkeling of herstructurering: wij adviseren u over een nieuw te ontwikkelen gebied of een herstructureringslocatie, met behoud en gebruik van het goede van de plek en vernieuwing waar wenselijk. 

Welstand: Pouderoyen Tonnaer kan adviseren over welstand in de breedste zin: van het opstellen van een digitale welstandsnota tot de uitwerking van een beeldkwaliteitsplan of (second opinion) welstandsadvies. 

Stedenbouwkundig of landschappelijk plan: of het nu gaat over een verkavelingsplan, een inrichtingsplan of een beplantingsplan, wij helpen u graag met een stedenbouwkundig of landschappelijke visie of ontwerp. Ook maken wij voor en met u specifieke plannen zoals erfinrichtingsplannen, kavelpaspoorten, wegontwerp, landgoederen, zonneparken of bedrijfsuitbreidingen.

Ruimtelijke kwaliteit: we adviseren gemeenten, woningstichtingen, ontwikkelaars en andere marktpartijen over ruimtelijke kwaliteit van (stedenbouwkundige) plannen.