Bedrijfsprofiel

Pouderoyen Compagnons en Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht werken sinds 2020 samen onder de naam Pouderoyen Tonnaer. Beiden zijn een zelfstandig onderdeel van Aelmans Adviesgroep. De combinatie van jarenlange ervaring en diepgewortelde kennis op het gebied van de fysieke leefomgeving leggen een stevige fundering voor de toekomst.  

Historie Pouderoyen Compagnons

Architect en stedenbouwkundige ir. Cees Pouderoyen (1912-1993) was de grondlegger van het huidige Pouderoyen Compagnons. Hoewel hij aanvankelijk in de traditie van de Delftse School werkt, ontwikkelt hij zich later tot toonaangevend architect binnen de Bossche School. Samen met mensen als M.J. Granpré Molière en P. Verhagen wordt hij gerekend tot pioniers van de moderne stedenbouw.

Pouderoyen werkt in de oorlogsjaren aan de inrichting van de Noordoostpolder en met name aan de stedenbouwkundige opzet van een aantal dorpen. Daarnaast verwerft hij landelijke bekendheid met de wederopbouwplannen voor onder meer Rhenen, Groningen en Hengelo. Op grond van de hoge kwaliteit van deze plannen vestigt de als architect opgeleide Pouderoyen dan definitief zijn naam als stedenbouwkundige.

Pouderoyen Compagnons is sinds 2013 een zelfstandig onderdeel van Aelmans Adviesgroep.

Historie Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

Frans Tonnaer begon zijn eenmansbedrijf in 1993 op een zolderkamer in Maastricht. Zijn dienstverlening was gericht op het aanbieden van cursussen en juridisch advies op het terrein van milieurecht.

Het bedrijf groeide de eerste jaren snel in het aantal medewerkers en klanten: nagenoeg alle gemeentes in Limburg en ook steeds meer overheidsinstellingen in Noord Brabant wisten Tonnaer te vinden.

 De aard van werkzaamheden kwam steeds meer bij advisering te liggen en het werkveld breidde zich uit richting ruimtelijke ordening en detachering van medewerkers bij gemeenten. In 2007 werd daar stedenbouw aan toegevoegd en kon Tonnaer een nog breder pakket aan diensten aanbieden. In diezelfde periode wisten ook particuliere klanten zoals bouwondernemingen en projectontwikkelaars ‘Tonnaer’ steeds vaker te vinden voor advies en andere diensten zoals het maken van ruimtelijke onderbouwingen of het adviseren over planschadekwesties.

Sinds 1 september 2018 is Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV een zelfstandig onderdeel van de Aelmans Adviesgroep.