Milieu en Leefomgeving

Milieu en duurzaamheid spelen een steeds prominentere rol in onze samenleving. In de steden wordt het drukker, er is meer bedrijvigheid en behoefte aan een betere en uitgebreidere infrastructuur. Burgers, overheden en bedrijven zijn zich steeds meer bewust van het milieu en een gezonde leefomgeving. Het is belangrijk dat de effecten op milieu, mens en dier integraal worden opgenomen in het planvormingsproces. Dit is vaak een moeizaam proces waarbij de factor ‘milieu’ wordt gezien als een belemmering.

Integrale aanpak

Wij zien de milieucomponent niet als een belemmering, maar als een mogelijkheid om te komen tot een duurzaam plan. Onze specialisten op het gebied van milieu werken nauw samen met planologen, architecten en juristen om te komen tot een duurzame oplossing. We zorgen ervoor dat de ambities van u als opdrachtgever gerealiseerd kunnen worden. Natuurlijk binnen de kaders van wet- en regelgeving en maatschappelijk draagvlak.  

 

Waarmee kunnen wij u helpen? 


Milieuadvies en onderzoek: we verzorgen locatie- en gebiedsgericht milieuadvies en milieuonderzoek, in stedelijk en landelijk gebied.  We hebben onder andere expertise op het gebied van geur, luchtkwaliteit, gezondheid en stikstof. De milieuspecialisten van Pouderoyen Tonnaer  hebben de benodigde ervaring met het opstellen van milieueffectrapporten en notities reikwijdte- en detailniveau (NRD) voor plannen en projecten. 

Analyse, verwerking en visualisatie van data in Geografische informatiesystemen (GIS): Onze GIS-specialisten verwerken en analyseren ruimtelijke data en visualiseren deze op kaarten met behulp van GIS-software. Door verschillende kaartlagen over elkaar te leggen worden de ruimtelijke relaties tussen verschillende gegevens zichtbaar. Wij helpen u graag met de visualisatie van uw gegevens op de kaart en het verwerken in een overzichtelijke rapportage.

Advisering en ondersteuning bij beleidsontwikkeling en gebiedsgerichte processen: We ondersteunen en adviseren ministeries, provincies, gemeenten bij het voorbereiden en vormgeven van beleid voor met name het landelijk gebied. We hebben ruime ervaring met het opstellen van geurgebiedsvisies, plussenbeleid voor de veehouderij en visies voor de landbouwsector, in het bijzonder de veehouderij.  

Detachering: Behalve advisering vanuit onze kantoren, zijn we ook inzetbaar op detacheringsbasis. We zetten onze kennis en ervaring graag in om uw organisatie verder te helpen bij situaties waarin (tijdelijk) onvoldoende capaciteit beschikbaar is of waar extra expertise gewenst is.