Ruimtelijke Ontwikkeling

Nederland is een van de dichtst bevolkte landen van Europa. Een land dat ruimte moet bieden aan wonen, werken en recreëren. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Enerzijds hebben we behoefte aan ontwikkeling en vernieuwing van steden, anderzijds is er sprake van een transformatie van het buitengebied. Onze leefomgeving moet efficiënt worden ingedeeld en tegelijkertijd passen bij de energietransitie waarin we ons bevinden. 
Wij helpen overheid, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren met dit soort ruimtelijke vraagstukken zodat ze hun ambities op het gebied van de fysieke leefomgeving kunnen realiseren. 

Naast creatief en gedegen maatwerk over de invulling van de ruimte zorgen wij voor het ruimtelijke plan, jagen het proces aan en spreken de juiste partijen aan om uw project succesvol te laten zijn. 

De voordelen van ons netwerk

Bij Pouderoyen Tonnaer werkt een groot team professionals. Wij hebben elk ons eigen specialisme, maar werken nauw met elkaar samen. Wij als juristen, planologen, milieukundigen, stedenbouwkundigen en landschapsdeskundigen staan voor u klaar. Wij hanteren een integrale aanpak en zijn onderdeel van een groot netwerk. Daardoor hebben wij korte lijnen en bieden we een totaaloplossing voor uw complexe vraagstuk. We ondersteunen bij uw project van de eerste ideeën tot aan de concrete plannen en realisatie. Dit doen we in midden en zuid Nederland. Wij werken oplossingsgericht, persoonlijk en met passie voor het vak. 

Waarmee kunnen wij u helpen? 


Advies voor locatie- en gebiedsontwikkeling: ruimtelijke opgaven veranderen het landschap en de leefomgeving van mensen. Dit vergt visie en creativiteit. Wij zijn in staat om voor onze opdrachtgevers de beste oplossing aan te leveren en ideeën om te zetten in concrete plannen en projecten. Wij helpen u bij:

  • Visieontwikkeling
  • Planologische en milieukundige haalbaarheid
  • Projectbegeleiding

Planontwikkeling en uitwerking: Op de weg van idee naar uitvoering zijn juridische besluiten en procedures een gegeven. Voor de realisatie van een plan zijn ruimtelijke besluiten en diverse vergunningen nodig. Wij helpen u bij: 

  • omgevingsvisies
  • omgevingsplannen, bestemmingsplannen, inpassingsplannen 
  • omgevingsvergunningen
  • milieuonderzoeken

Detachering: Behalve advisering vanuit onze kantoren, zijn wij ook inzetbaar op detacheringsbasis. We zetten onze kennis en ervaring graag in om uw organisatie verder te helpen bij situaties waarin (tijdelijk) onvoldoende capaciteit beschikbaar is of waar extra expertise gewenst is.