Nieuws

Eerste half jaar handhavingsjurisprudentie onder de Omgevingswet Door mr. Yuval Schönfeld. In dit blogartikel wordt een overzicht gegeven van de meest in het oog springende jurisprudentie inzake handhaving in relatie tot de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet. Ingegaan zal worden op het overgang… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Maatwerkvoorschriften onder de Omgevingswet Door mr. Yuval Schönfeld. In dit blogartikel wordt ingegaan op maatwerkvoorschriften onder vigeur van de Omgevingswet. Onderzocht wordt hoe maatwerkvoorschriften in de Omgevingswet (en de bijbehorende AMvB’s als het Besluit activiteiten leefomg… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Overzicht eerste rechterlijke uitspraken overgangsrecht Omgevingswet Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Inmiddels zijn in meerdere rechterlijke uitspraken de bij de Omgevingswet behorende overgangsrechtelijke regels in de praktijk toegepast. In dit blogartikel worden… Geplaatst op:

Lees meer
De Omgevingswet in relatie tot de Awb, deel 2 Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In dit artikel in twee delen wordt ingegaan op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet. In deel 2 wordt verder onderzocht in hoev… Geplaatst op:

Lees meer
De Omgevingswet in relatie tot de Awb, deel 1 Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In dit artikel in twee delen wordt ingegaan op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet. Onderzocht wordt in hoeverre er in de Omgeving… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Overgangsrecht Omgevingswet en rechterlijke procedures Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Zeker in de eerste jaren na de inwerkingtreding zullen er nog veel projecten onder het overgangsrecht vallen. In eerdere blogs is reeds ingegaan op het overgangsrecht… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De conversiebepaling uit de Wabo en de Omgevingswet De aanvraag voor de activiteit bouwen is geregeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo. Als de voorgenomen activiteit niet past binnen het bestemmingsplan, dan bepaalt artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo dat er ook een omgevingsvergunning noodzakelijk… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Wanneer is een handhavingsverzoek voldoende concreet? In dit blogartikel wordt ingegaan op de vraag wanneer een handhavingsverzoek voldoende concreet is om als zodanig in behandeling te worden genomen. Een handhavingsverzoek is een verbijzondering van het begrip ‘aanvraag’ uit artikel 1:3, lid 3… Geplaatst op:

Lees meer