Omgevingsrecht

Wanneer u werkt aan een project binnen de fysieke woon- en leefomgeving, is het onvermijdelijk dat u te maken krijgt met omgevingsrecht. Als het gaat over de fysieke leefomgeving is er vaak sprake van vele en tegenstrijdige belangen. Dat maakt het rechtsgebied complex. Wij kunnen ons voorstellen dat u op zoek bent naar onafhankelijk en betrouwbaar advies.

Concrete adviezen en oplossingen

Wij, de juristen binnen Pouderoyen Tonnaer, zijn ervaren professionals met een gedegen kennis van het omgevingsrecht. We kennen alle ins en outs van dit complexe rechtsgebied en zijn thuis in de meest recente wet- en regelgeving. Wij vertalen, vaak in samenwerking met collega specialisten op het gebied van de fysieke leefomgeving onze kennis naar concrete adviezen en oplossingen. 

 

Waarmee kunnen wij u helpen? 


De omgevingswet: Vanzelfsprekend zijn we goed ingevoerd in de aankomende omgevingswet; we nemen deel in diverse (pilot)projecten die voorsorteren op de invoering van de omgevingswet. Hoewel de omgevingswet pas op 1 juli 2022 in werking treedt, is het van groot belang nu al rekening te houden met de veranderingen die die wet brengt.  Dat doen wij dan ook in al onze adviesvragen en werkzaamheden. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor het opstellen van omgevingsplannen en omgevingsvisies. Wilt u uw organisatie voorbereiden op de komst van de omgevingswet? Kijk op de pagina praktijkacademie

Juridische advisering: Wij zorgen voor gedegen juridische analyses, gecombineerd met praktisch toepasbare oplossingen vanuit onze uitgebreide ervaring. Het resultaat: heldere adviezen, waarin vanzelfsprekend ook rekening is gehouden met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. 

Procesvertegenwoordiging: Door goed overleg en door bij ontwikkelingen rekening te houden met de omgeving is een gang naar de rechter vaak te voorkomen, maar niet altijd. Leidt een ontwikkeling in uw omgeving tot nadelige gevolgen of is er juist bezwaar tegen uw ontwikkeling, dan kan Pouderoyen Tonnaer u begeleiden of vertegenwoordigen in de daarop volgende procedures.

Planschade: Pouderoyen Tonnaer treedt voor gemeenten op als onafhankelijk adviseur om planschadeclaims te beoordelen. Daarnaast kunnen we ontwikkelaars in de voorbereidingsfase door middel van een planschaderisicoanalyse inzicht geven in eventuele te verwachten planschade bij projecten. Daarbij adviseren we hoe planschade voorkomen dan wel beperkt kan worden. 

Detachering: Behalve advisering vanuit onze kantoren, zijn we ook inzetbaar op detacheringsbasis, op uiteenlopende functies binnen het omgevingsrecht. We zetten onze kennis en ervaring graag in om uw organisatie verder te helpen bij situaties waarin (tijdelijk) onvoldoende capaciteit beschikbaar is of waar extra expertise gewenst is.