Nieuws

Blog: Overzicht eerste rechterlijke uitspraken overgangsrecht Omgevingswet Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Inmiddels zijn in meerdere rechterlijke uitspraken de bij de Omgevingswet behorende overgangsrechtelijke regels in de praktijk toegepast. In dit blogartikel worden… Geplaatst op:

Lees meer
De Omgevingswet in relatie tot de Awb, deel 2 Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In dit artikel in twee delen wordt ingegaan op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet. In deel 2 wordt verder onderzocht in hoev… Geplaatst op:

Lees meer
De Omgevingswet in relatie tot de Awb, deel 1 Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In dit artikel in twee delen wordt ingegaan op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet. Onderzocht wordt in hoeverre er in de Omgeving… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Overgangsrecht Omgevingswet en rechterlijke procedures Door mr. Yuval Schönfeld. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Zeker in de eerste jaren na de inwerkingtreding zullen er nog veel projecten onder het overgangsrecht vallen. In eerdere blogs is reeds ingegaan op het overgangsrecht… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De conversiebepaling uit de Wabo en de Omgevingswet De aanvraag voor de activiteit bouwen is geregeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo. Als de voorgenomen activiteit niet past binnen het bestemmingsplan, dan bepaalt artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo dat er ook een omgevingsvergunning noodzakelijk… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Wanneer is een handhavingsverzoek voldoende concreet? In dit blogartikel wordt ingegaan op de vraag wanneer een handhavingsverzoek voldoende concreet is om als zodanig in behandeling te worden genomen. Een handhavingsverzoek is een verbijzondering van het begrip ‘aanvraag’ uit artikel 1:3, lid 3… Geplaatst op:

Lees meer
Leergang 'omgevingsplan voor een gebiedsontwikkeling' Het grote aftellen is begonnen. Na een langdurige voorbereiding van meer dan 12 jaar is er nog iets meer dan tweehonderd dagen te gaan tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Met deze duidelijkheid vanuit de 1e Kamer kunnen… Geplaatst op:

Lees meer
Vakantielectuur 2: meer opvallende en poëtische casussen uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie In de rechtspraak komen soms dermate ongewone, absurdistische of poëtische casussen voorbij dat deze bijna ontsproten zouden kunnen zijn uit de verbeelding van romanciers. In de zomer van 2022 is in het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst.… Geplaatst op:

Lees meer