Vakantielectuur: 30 opvallende casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie

Nu de periode van de zomervakantie is aangebroken is er voor een keer ruimte voor een iets luchtiger artikel, namelijk over opmerkelijke of grappige casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie die mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer in de loop der jaren heeft verzameld.

Deze bloemlezing is verschenen in het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2022/70). ‘Juridische luchtkastelen’ ter leering ende vermaeck voor op het strand of op een zonnig terras…

Met onder andere springende bovenbuurmannen, testlocaties voor reuzenraden, al dan niet gevaarlijke kabelbanen over de A6, spookhuizen in een bestemmingsplan, geluidsoverlast door een waterval, wolkenkrabbers in het Gelderse Epe, landende DJ’s, het bekladden van het wegdek tijdens de Tour de France, vogelverschrikkers, planschade door brullende leeuwen en  een dwangsom vanwege het aansnijden van een bruidstaart. De jurisprudentie wordt geclusterd aan de hand van de volgende thema’s: opmerkelijke argumenten om belanghebbendheid mee te onderbouwen (hoofdstuk 2), perikelen met de postbezorging in relatie tot overschrijding van termijnen (hoofdstuk 3), de relatie tussen schilderkunst en de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) in hoofdstuk 4, opmerkelijke planschadecasussen en overlast als gevolg van opmerkelijke liefhebberijen (hoofdstuk 5 respectievelijk 6), absurde argumenten om ruimtelijke ontwikkelingen proberen aan te vechten in bestemmingsplanprocedures (hoofdstuk 7) en tenslotte zijn er ook in de handhavingsjurisprudentie pareltjes te vinden. Na een kort uitstapje in hoofdstuk 8 naar een civielrechtelijke casus die te bizar is om niet te noemen, wordt afgesloten met een korte slotbeschouwing in hoofdstuk 9.

Download het artikel

Pouderoyen Tonnaer wenst u een mooie zomer toe!

Meer weten?

Heeft u een vraag over het handhavingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, over een bestemmingsplankwestie of over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Pouderoyen Tonnaer.