Nieuws

Blog: Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet Na eerder in blogs te zijn ingegaan op de binnenplanse omgevingsplanactiviteit, de kapvergunning en de aanlegactiviteit onder de Omgevingswet, wordt in dit blogartikel een andere veel voorkomende activiteit behandeld: namelijk het (vergunningvrij)… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De Omgevingswet en de heroverweging van handhavingsbesluiten in bezwaar In dit blogartikel wordt onderzocht welke invloed de inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) heeft op het nemen van een beslissing op bezwaar inzake een handhavingsbesluit na genoemde inwerkingtredingsdatum. Geplaatst op:

Lees meer
Werken bij Pouderoyen Tonnaer | bekijk onze vacatures! De komende jaren staat er veel op het spel. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, de enorme woningbouwopgave, de zoektocht naar nieuwe vormen van landbouw, de bescherming tegen hoogwater – zomaar een greep uit de opgaven die ons… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Zoek de verschillen: binnenplans afwijken onder de Wabo versus de Omgevingswet In dit blogartikel wordt ingegaan op de rechtsfiguur van de binnenplanse omgevingsvergunning ter afwijking van het geldende bestemmingsplan, en de opvolger hiervan na inwerkingtreding van de Omgevingswet, de binnenplanse omgevingsplanactiviteit… Geplaatst op:

Lees meer
Beweging in handhavingsland? Door enkele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) dit afgelopen jaar zijn enkele leerstukken uit het handhavingsrecht, die rotsvaste jurisprudentie leken, toch in beweging gebracht. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet, deel 1 In dit tweeluik wordt onderzocht wanneer er straks sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op legalisering bij overtredingen onder het regime van de Omgevingswet. Opgemerkt wordt dat dit artikel enigszins speculatief is omdat rechtbanken en de… Geplaatst op:

Lees meer
Vakantielectuur: 30 opvallende casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie Nu de periode van de zomervakantie is aangebroken is er voor een keer ruimte voor een iets luchtiger artikel, namelijk over opmerkelijke of grappige casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie die mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer… Geplaatst op:

Lees meer
Annotatie vakblad Gemeentestem: Onderscheid in dwangsomhoogten bij dezelfde overtreding In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2022/74) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 9 februari 2022 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer