Nieuws

Blog: Verjaring bij verbeurde dwangsommen gaat wezenlijk veranderen De Eerste Kamer heeft op 17 november 2020 de zogenoemde ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ als hamerstuk aangenomen. Genoemde wet zal tot grote veranderingen leiden in de dagelijkse praktijk van het invorderen van verb… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: is een handhavingsbesluit te verstrekkend? In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/7) is een annotatie van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer verschenen over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 14 oktober 2020 (ECLI:NL… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Ook voor het leerstuk van planschade heeft deze stelselwijziging grote gevolgen. De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘n… Geplaatst op:

Lees meer