Nieuws

Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet, deel 1 In dit tweeluik wordt onderzocht wanneer er straks sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op legalisering bij overtredingen onder het regime van de Omgevingswet. Opgemerkt wordt dat dit artikel enigszins speculatief is omdat rechtbanken en de… Geplaatst op:

Lees meer
Vakantielectuur: 30 opvallende casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie Nu de periode van de zomervakantie is aangebroken is er voor een keer ruimte voor een iets luchtiger artikel, namelijk over opmerkelijke of grappige casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie die mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer… Geplaatst op:

Lees meer
Annotatie vakblad Gemeentestem: Onderscheid in dwangsomhoogten bij dezelfde overtreding In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2022/74) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 9 februari 2022 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Annotatie vakblad Gemeentestem: Alsnog handhaven na eerder te hebben gedoogd In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2022/66) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 26 januari 2022 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Het vellen en kappen van houtopstanden/bomen onder de Omgevingswet Het ziet er naar uit dat waarschijnlijk op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treedt (dit ligt nog aan de behandeling van de inwerkingtredingsdatum in de Eerste Kamer). In dit blogartikel wordt gefocust op hoe het vellen van houtopstanden en… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: de gefaseerde vergunning en de Omgevingswet In dit blogartikel wordt onderzocht hoe het zit met de rechtsfiguur van de gefaseerde omgevingsvergunning (nu geregeld in artikel 2.5 van de Wabo). Komt dit soort vergunning onder de Omgevingswet te vervallen? En hoe is het overgangsrecht geregeld?… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Overgangsrecht Omgevingswet: van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit' Binnen de Omgevingswet zal er gewerkt gaan worden met de term 'milieubelastende activiteit' (MBA) in plaats van 'inrichting'. In dit blogartikel gaan we in op de overgangsrechtelijke regels van MBA naar inrichting. Ook gaan we in op het overgangs… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Een handhavingsverzoek inzake een in het beleid laag geprioriteerde overtreding, wat nu? Veel bevoegde gezagen beschikken over prioriteringsbeleid met betrekking tot handhaving. De vraag is hoe de relatie is tussen dergelijk beleid en de beginselplicht tot handhaving, zeker als er ook nog een handhavingsverzoek in het spel is. Geplaatst op:

Lees meer