Nieuws

Blog: De vervagende grens tussen horeca en detailhandel in het bestemmingsplan In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/7) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 14 oktober 2020 (ECLI:NL… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet - Deel 2 Door mr. Yuval Schönfeld en mr. Malou Box - In onze eerste blog over planschade onder de Omgevingswet is beschreven dat het systeem voor de vergoeding van planschade onder de Omgevingswet flink op de schop gaat. Planschade wordt onder de Omgevin… Geplaatst op:

Lees meer
Natuurherstelmaatregelen van de Oude Strijper Aa gestart Vorige week is Waterschap de Dommel met een symbolische schop in de grond formeel gestart met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in het beekdal van de Oude Strijper Aa. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Ook voor het leerstuk van planschade heeft deze stelselwijziging grote gevolgen. De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘n… Geplaatst op:

Lees meer
Met trots presenteren wij Pouderoyen Tonnaer Pouderoyen Compagnons en Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht werken al geruime tijd samen aan het verbeteren en duurzaam inrichten van de fysieke leefomgeving. Wij vertalen onze brede kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw en landschap,… Geplaatst op:

Lees meer
Pouderoyen Tonnaer stelt wijzigingsplan op voor buitengebied Deurne Het buitengebied van de Gemeente Deurne verandert, mede omdat veel agrariërs stoppen met hun bedrijf. De gemeente werkt aan een nieuwe invulling van het buitengebied, om leegstand te voorkomen en het gebied leefbaar te houden. Geplaatst op:

Lees meer
Pouderoyen Tonnaer aan de slag voor TU Eindhoven Met 700 nieuwe wooneenheden op de campus gaat TU Eindhoven een bijdrage leveren aan het oplossen van het studentenwoningtekort in Eindhoven. Wij zijn er trots op dat we Eindhoven University of Technology mogen adviseren. Samen met de TU Eindhoven… Geplaatst op:

Lees meer
Principeakkoord voor locatieontwikkeling Nobisweg in Asten Vastgoedmaatschappij Van der Loo en hoteleigenaar Riton Loverbosch ontwikkelen samen een plan voor het terrein tussen Truckstop Nobis en de Floralaan, een agrarisch perceel dat grenst aan de snelweg A67. Pouderoyen Tonnaer heeft voor de initiatief… Geplaatst op:

Lees meer