Nieuws

Blog: ook onder de Omgevingswet geen vergunning nodig voor het uitvoeren van een handhavingsbesluit? Onder de huidige wetgeving is vaste jurisprudentie dat in de meeste gevallen voor het uitvoeren van een handhavingsbesluit géén omgevingsvergunning nodig is (ook al zouden deze herstelmaatregelen op zichzelf wel vergunningplichtig kunnen zijn).… Geplaatst op:

Lees meer
Pouderoyen Tonnaer neemt nieuwe locatie in Rosmalen in gebruik De groei van Aelmans Adviesgroep in de afgelopen jaren zorgt ervoor dat we op kantoor Vught uit onze jas zijn gegroeid. Vanaf vandaag nemen we onze nieuwe stek in Rosmalen in gebruik! Geplaatst op:

Lees meer
Beweging in handhavingsland? Door enkele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) dit afgelopen jaar zijn enkele leerstukken uit het handhavingsrecht, die rotsvaste jurisprudentie leken, toch in beweging gebracht. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet, deel 2 In dit tweede deel van het tweeluik over concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet wordt onderzocht wanneer er sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op legalisering bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, in gevallen waarin de… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet, deel 1 In dit tweeluik wordt onderzocht wanneer er straks sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op legalisering bij overtredingen onder het regime van de Omgevingswet. Opgemerkt wordt dat dit artikel enigszins speculatief is omdat rechtbanken en de… Geplaatst op:

Lees meer
Annotatie vakblad Gemeentestem: Onderscheid in dwangsomhoogten bij dezelfde overtreding In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2022/74) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 9 februari 2022 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer
Vakantielectuur: 30 opvallende casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie Nu de periode van de zomervakantie is aangebroken is er voor een keer ruimte voor een iets luchtiger artikel, namelijk over opmerkelijke of grappige casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie die mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Annotatie vakblad Gemeentestem: Alsnog handhaven na eerder te hebben gedoogd In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2022/66) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 26 januari 2022 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer