Omgevingsdialoog 'Gebiedsgerichte aanpak leegstand Heusden'

In het buitengebied van de gemeente Asten is leegstand van (verouderde) agrarische bedrijfsgebouwen een steeds groter wordend probleem. De gemeente Asten, provincie Noord-Brabant en Pouderoyen Tonnaer werken, sinds 2017, samen met eigenaren van vastgoed ten zuidoosten van Heusden, aan een gebiedsgerichte aanpak leegstand en de aanpak van (geur)overlast in de nabijheid van veehouderijen.

Informatie over het project

In november 2018 hebben verschillende eigenaren in het gebied, samen met de gemeente Asten, provincie Noord-Brabant en Pouderoyen Tonnaer, een intentieovereenkomst getekend voor het uitwerken van een gebiedsplan. Met dit gebiedsplan hebben de eigenaren samen de handen uit de mouwen gestoken om de leegstand van veehouderijen aan te pakken en overbelaste milieusituaties weg te nemen.

De gemeente Asten en Pouderoyen Tonnaer werken momenteel dit gebiedsplan uit tot een bestemmingsplan, waarin de maatregelen worden vertaald tot concrete bestemmingen. De locaties van de eigenaren uit uw omgeving, worden opgenomen in één bestemmingsplan en zullen gezamenlijk een procedure doorlopen voor bestemmingswijziging. De volgende locaties nemen gezamenlijk deel aan de gebiedsgerichte aanpak leegstand:

  • Kemphaanweg 1
  • Kemphaanweg 3
  • Meijelseweg ongenummerd (tegenover Zaagbekweg)
  • Meijelseweg 33
  • Meijelseweg 39
  • Meijelseweg 66a
  • Ooruilweg 7
  • Ooruilweg 9

De gezamenlijke initiatiefnemers willen de omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen, in een vroeg stadium een beeld geven van de plannen en hen in de gelegenheid stellen om te reageren, nog voordat een ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd. Hiervoor is een omgevingsdialoog georganiseerd. Deze omgevingsdialoog bestaat enerzijds uit een online informatiebijeenkomst, anderzijds worden zij via deze site in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de plannen.

Omgevingsdialoog

Op woensdagavond 23 juni 2021 hebben wij de omgevingsdialoog afgetrapt met een toelichting van de plannen tijdens een online informatiebijeenkomst. Naast de informatiebijeenkomst worden de stukken nu gepubliceerd op onze website.

Wij willen u van donderdag 24 juni t/m woensdag 14 juli a.s. in de gelegenheid stellen om schriftelijk te reageren op de plannen. De reacties zullen worden verzameld en beantwoord. Indien uw reactie daar aanleiding toe geeft, zullen de plannen worden aangepast.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan:

Pouderoyen Tonnaer, St. Stevenskerkhof 2, 6511 VZ Nijmegen

of per mail aan info@pouderoyentonnaer.nl onder vermelding van 'Reactie gebiedsgerichte aanpak leegstand Heusden' 

of u vult ons contactformulier in o.v.v. ' Reactie gebiedsgerichte aanpak leegstand Heusden’

Klik hieronder voor het plan en de bijbehorende stukken:

De regels van het bestemmingsplan en de bijlagen bij de toelichting (waaronder de ruimtelijke onderbouwingen per locatie) zullen door de gemeente worden gepubliceerd tijdens de formele inzagetermijn, als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan.

Klik op de foto om de afbeelding te vergroten.