Omgevingsdialoog herontwikkeling zwembadlocatie Residentie Mariëndaal

Bestemmingsplan ' Beukenlaan 4, Velp'

Verdouw Advies B.V. heeft, als gedelegeerd ontwikkelaar, het voornemen om de zwembadlocatie op het complex Residentie Mariëndaal te herontwikkelen en het zwembadgebouw te vervangen door een woonzorggebouw. Het zwembadgebouw aan de Beukenlaan in Velp staat al enige tijd leeg. Met de ontwikkeling van een woonzorggebouw wordt nu een nieuwe invulling gegeven. De ontwikkeling maakt de bouw van een woonzorggebouw met 26 woonzorgeenheden en een gemeenschappelijke ruimte mogelijk. Door de locatie te ontwikkelen voor een zorgfunctie, wordt aangesloten bij de maatschappelijke functie van het terrein en wordt het zorgcluster in Velp versterkt.

Voor de ontwikkeling wordt momenteel een bestemmingsplan voorbereid. Verdouw Avies B.V. stelt tijdens de omgevingsdialoog een ieder in de gelegenheid om de plannen vooraf in te zien en te reageren. In verband met het coronavirus wordt geen bijeenkomst met presentatie gehouden, maar zijn de stukken via deze webpagina gedurende twee weken online beschikbaar voor omwonenden, belanghebbenden of betrokkenen.

U kunt van maandag 29 juni t/m maandag 13 juli a.s. schriftelijk reageren op de plannen.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan

Pouderoyen Tonnaer  ,  St. Stevenskerkhof 2 , 6511 VZ Nijmegen

of per mail aan info@pouderoyentonnaer.nl onder vermelding van ' Reactie ontwikkeling Beukenlaan 4, Velp' 

of u vult ons contactformulier in o.v.v. ' Reactie ontwikkeling Beukenlaan 4, Velp

 

Samenvatting in beeld

Omgevingsanalyse

Planontwikkeling

Bestemmingsplan

 

Klik hieronder voor het plan en de bijbehorende stukken:

Toelichting

Bijlagen bij toelichting

Regels

Verbeelding