Pouderoyen Tonnaer stelt wijzigingsplan op voor buitengebied Deurne

Het buitengebied van de Gemeente Deurne verandert, mede omdat veel agrariƫrs stoppen met hun bedrijf. De gemeente werkt aan een nieuwe invulling van het buitengebied, om leegstand te voorkomen en het gebied leefbaar te houden.

Pouderoyen Tonnaer heeft een wijzigingsplan opgesteld voor de omschakeling van drie voormalige agrarische locaties naar wonen. Op twee van de drie erven ontstaat een woon-werklocatie door de toevoeging van een kleinschalig ambachtelijk bedrijf aan huis, een woon-werklocatie.

Op dinsdag 9 juni heeft het college van B&W het wijzigingsplan vastgesteld. De vaststelling is een stap in de richting van de gewenste omschakeling naar een gemengd agrarisch gebied. Op dit moment zijn we op nog zeven andere locaties in Deurne in voorbereiding voor een omschakeling voor naar wonen, recreatie, horeca of agrarisch-verwante bedrijvigheid. Op deze manier werken we samen met de gemeente en onze opdrachtgevers verder aan deze transitie van het buitengebied.