Vakantielectuur 2: meer opvallende en poëtische casussen uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie

In de rechtspraak komen soms dermate ongewone, absurdistische of poëtische casussen voorbij dat deze bijna ontsproten zouden kunnen zijn uit de verbeelding van romanciers. In de zomer van 2022 is in het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2022/70) een artikel verschenen over 30 bijzondere casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie die mr. Yuval Schönfeld, senior adviseur omgevingsrecht bij Pouderoyen Tonnaer, in de loop der jaren heeft verzameld.

Deze zomer is het tijd voor een vervolg met wederom een bloemlezing uit de collectie van ongewone casussen. Het vervolg is wederom gepubliceerd in de Gemeentestem (Gst. 2023/46). Met ditmaal onder andere een dropzone voor parachutisten, het onderscheid tussen het geluid van een pistoolschot en het geluid van een omvallende palmboom, planschade vanwege bij een aardappelteler afzwaaiende golfballetjes, al dan niet verhuizende postduiven, jeu de boules-banen, overlast als gevolg van een kapsalon (in relatie tot de afstanden uit de VNG-brochure), het houden van kangoeroes onder een zonnepark, de definitie van een snackbar, reclamesleepvliegtuigjes en het gevaar voor terrorisme tijdens de Tour de France, een handhavingszaak over de carillons van de Grote Kerk in Den Haag waar al dan niet ‘muziek in zit’, overlast door het geluid van vallende gewichten in een sportschool, de vraag of een langere tijd aanwezige draaimolen en suikerspinwagen als een ‘bouwwerk’ moet worden aangemerkt en tenslotte een als trouwambtenaar bijverdienende acteur/bekende Nederlander die van oordeel was dat voor hem een lager belastingtarief zou moeten gelden omdat de huwelijksvoltrekking een artistieke activiteit zou zijn.

Download hier het artikel.

Pouderoyen Tonnaer wenst u een mooie zomer toe!

Meer weten?

Heeft u een vraag over het handhavingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, over een bestemmingsplankwestie of over de op 1 januari 2024 in werking te treden Omgevingswet? Neem dan contact op met Pouderoyen Tonnaer.