Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam 2040

In maart 2022 gaf de gemeenteraad van Alphen-Chaam groen licht voor de start van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam 2040.

Binnen dit programma gaan de gemeente Alphen-Chaam, de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta samen aan de slag met de Chaamse leefomgeving.

Het verkeer is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Chaam wordt doorsneden door een provinciale weg en de hoeveelheid (vracht)verkeer die elke dag door het dorp rijdt, zet de leefbaarheid onder druk. Op basis van een eerder uitgevoerde studie is besloten om geen rondweg aan te leggen, maar in te zetten op een breed pakket maatregelen om de hoeveelheid verkeer terug te dringen. De resultaten van deze voorstudie vindt u hier.

Het uitvoeringsprogramma kijkt echter verder dan verkeer alleen. Zo gaan partijen aan de slag met de woningbouwopgave, het versterken van het dorpshart en het klimaatadaptief maken van het gebied.

Als Pouderoyen Tonnaer hebben wij samen met BSB Advies en het PON zowel de leefbaarheidsstudie als het uitvoeringsprogramma inhoudelijk mogen voorbereiden, in overleg met medewerkers van gemeente, provincie en waterschap.