Planschaderisicoanalyse bouw tijdelijke studentenwoningen

Pouderoyen Tonnaer heeft een planschaderisicoanalyse uitgevoerd in verband met het realiseren van een tijdelijke studentencampus in een gemeente.

De tijdelijke studentenwoningen worden ontwikkeld voor een periode van maximaal 10 jaar. Een planschaderisicoanalyse geeft inzicht in de potentiële schade aan omliggende objecten als gevolg van deze ontwikkeling.

Omdat dit tijdelijke studentenwoningen betreft, vraagt het een andere aanpak dan een blijvend plan. We hebben geanalyseerd of het recht op een vergoeding bestaat bij tijdelijke planschade. Daarvoor hebben we jurisprudentieonderzoek uitgevoerd.

Daarnaast voerden wij onderzoek uit naar het te hanteren percentage aan normaal maatschappelijk risico. Bij gevallen van indirecte planschade (planschade als gevolg van ontwikkelingen op naastgelegen percelen) variëren de percentages van het wettelijk vastgelegde percentage van 2% tot een percentage van 5% bij inbreidingslocaties. Uit de uitgevoerde taxatie is gebleken dat het eventueel optredende planologisch nadeel binnen het normaal maatschappelijk risico valt en succesvolle planschadeclaims niet te verwachten zijn.

Pouderoyen Tonnaer stelt vaak planschaderisicoanalyses– en beoordelingen op voor woningbouwontwikkelingen ter plaatse van inbreidingslocaties en locaties die het midden houden tussen inbreidings- en uitbreidingslocaties.