Projectmatige inhaalslag handhaving en legalisatie

In opdracht van de gemeente Meerssen heeft Pouderoyen Tonnaer in samenwerking met de gemeentelijke organisatie voorzien in het wegwerken van achterstanden ten aanzien van geconstateerde overtredingen.

Voorbeelden hiervan zijn het bouwen zonder de benodigde vergunning of het realiseren of splitsen van woningen in strijd met het bestemmingsplan.

Pouderoyen Tonnaer heeft in opdracht van de gemeente het Plan van Aanpak opgesteld dat de projectmatige aanpak beschrijft en vormgeeft en dat ook de afwegingskaders bevat voor legalisatie dan wel handhaving. Vervolgens heeft Pouderoyen Tonnaer op detacheringsbasis de achterstallige dossiers samen met de gemeentelijke organisatie in behandeling genomen. Per dossier zijn we gesprekken aangegaan met de betrokkenen om in goed overleg tot een oplossing te komen.

Daarnaast hebben we voorzien in het opstellen en sluiten van anterieure (kostenverhaals)overeenkomsten, het opstellen van de voor legalisatie benodigde veegbestemmingsplannen of juist de op de beëindiging van situatie gerichte handhavingsbesluiten.