Stedenbouwkundig plan Loverbosch fase II

Aan de oostkant van Asten wordt momenteel gebouwd aan de nieuwste uitbreidingswijk met 240 woningen en een nieuwe basisschool. Pouderoyen Tonnaer heeft de karakteristieke dorpsbuurt ontworpen, die aansluit bij de eerder gerealiseerde fase I van de woonwijk.

In opdracht van de gemeente Asten hebben onze adviseurs het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan opgesteld.

Wonen aan het beekpark

De nieuwe woonwijk ligt in het dal van de beek ‘Beekerloop’. De gekanaliseerde beek wordt heringericht en geïntegreerd in een centraal beekpark. Doordat het beekpark met de woonlocatie is vervlochten, grenst het merendeel van de woningen aan het beekpark of aan het landelijk gebied. De stedenbouwkundige hoofdstructuur is bepaald door de aanleg van een nieuw ontsluitingsweg door de wijk en de aansluitingen met de woonstraten van de eerste fase van Loverbosch. Er is gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke ontsluitingsstructuur van woonstraten en woonpaden, waarbij doodlopende straten zoveel mogelijk worden vermeden.

Het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan zijn in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad van Asten. Inmiddels vordert de bouw gestaag en zijn de contouren van de stedenbouwkundige structuur goed te zien op de luchtfoto.