Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Een gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker. Daarom verstrekt het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) subsidies aan varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken in hun omgeving en hun bedrijf willen beƫindigen.

In het regeerakkoord is afgesproken om de geuroverlast in veedichte gebieden te beperken. Het ministerie heeft daarom een subsidiebedrag van 455 miljoen euro beschikbaar gesteld om varkenshouderijen uit te kopen. Pouderoyen Tonnaer adviseerde het Ministerie van LNV in de voorbereiding van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Onze adviseurs waren betrokken bij het opstellen van de concept-regeling en het uitvoeren van een ‘botsproef’, waarmee we hebben onderzocht of de voorgestelde regeling het gewenste resultaat zou hebben.

Na de openstelling van de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), hebben 502 varkenshouders zich aangemeld voor een beëindigingssubsidie. Een groot deel van deze veehouders komen uit Noord-Brabant en Limburg. Bedrijven die het meeste geuroverlast veroorzaken op de omgeving komen als eerste in aanmerking voor de regeling.

Berekening van de geurscore

De milieuspecialisten van Pouderoyen Tonnaer berekenden in opdracht van het Ministerie van LNV de geuroverlast, die wordt veroorzaakt door de aanmelders van de subsidieregeling. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben zij in een korte tijd alle aanvragen verwerkt. Onze specialisten hebben per individuele aanmelder berekend hoeveel geuroverlast veroorzaakt wordt, waardoor voor elke veehouderij een ‘geurscore’ kon worden toegekend.

Tijdens onze opdracht maakte minister Carola Schouten bekend dat het beschikbare budget voor de subsidieregeling met 275 miljoen euro verhoogd tot 455 miljoen euro. Na het bepalen van de geurscores is gebleken dat 407 aanvragers voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Met het beschikken van de subsidies wordt de geuroverlast rondom varkenshouderijen verminderd en een gezondere leefomgeving gecreëerd.

Bestemmingswijziging

Eén van de voorwaarden voor deelname aan de subsidieregeling is de bestemmingswijziging naar een nieuwe functie. De locaties kunnen bijvoorbeeld geschikt zijn voor de vestiging van een niet-agrarisch bedrijf of een recreatief bedrijf. Pouderoyen Tonnaer bereidt inmiddels voor meerdere veehouders een nieuw bestemmingsplan voor.