Nieuws

Blog: Verjaring bij verbeurde dwangsommen gaat wezenlijk veranderen De Eerste Kamer heeft op 17 november 2020 de zogenoemde ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ als hamerstuk aangenomen. Genoemde wet zal tot grote veranderingen leiden in de dagelijkse praktijk van het invorderen van verb… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: is een handhavingsbesluit te verstrekkend? In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/7) is een annotatie van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer verschenen over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 14 oktober 2020 (ECLI:NL… Geplaatst op:

Lees meer
Belangrijke stap voor natuurherstelmaatregelen Deurnsche Peel De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan over het provinciaal inpassingsplan Leegveld, dat door Pouderoyen Tonnaer is opgesteld in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De vervagende grens tussen horeca en detailhandel in het bestemmingsplan In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/7) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 14 oktober 2020 (ECLI:NL… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet - Deel 2 Door mr. Yuval Schönfeld en mr. Malou Box - In onze eerste blog over planschade onder de Omgevingswet is beschreven dat het systeem voor de vergoeding van planschade onder de Omgevingswet flink op de schop gaat. Planschade wordt onder de Omgevin… Geplaatst op:

Lees meer
Natuurherstelmaatregelen van de Oude Strijper Aa gestart Vorige week is Waterschap de Dommel met een symbolische schop in de grond formeel gestart met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in het beekdal van de Oude Strijper Aa. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Ook voor het leerstuk van planschade heeft deze stelselwijziging grote gevolgen. De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘n… Geplaatst op:

Lees meer
Met trots presenteren wij Pouderoyen Tonnaer Pouderoyen Compagnons en Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht werken al geruime tijd samen aan het verbeteren en duurzaam inrichten van de fysieke leefomgeving. Wij vertalen onze brede kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw en landschap,… Geplaatst op:

Lees meer