Nieuws

Blog: Lopende handhavingsprocedures en de inwerkingtreding van de Omgevingswet Binnen niet al te lange termijn zal de Omgevingswet in werking treden. Uit de brief van minister De Jonge van 1 februari 2022 blijkt weliswaar dat de inwerkingtreding niet meer is voorzien op 1 juli 2022, maar op 1 oktober 2022 dan wel op 1 januari… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Nieuwe systematiek normaal maatschappelijk risico toegepast in twee nieuwe Afdelingsuitspraken Op 3 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2402) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over de toepassing van het percentage normaal maatschappelijk risico bij planschadezaken. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Wordt een handhavingsbesluit in bezwaar herroepen als de overtreding is beëindigd? Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een handhavingsbesluit wordt opgelegd vanwege een overtreding en tijdens de bezwaarfase deze overtreding alsnog wordt beëindigd (al dan niet binnen de in het handhavingsbesluit opgelegde begunstigingste… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Nieuwe kaders inzake toepassing percentage normaal maatschappelijk risico bij planschade Op 3 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2402) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over de toepassing van het percentage normaal maatschappelijk risico bij planschadezaken. Daarbij… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Recente uitzondering belanghebbendheid geldt niet bij reguliere procedure Op 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over belanghebbendheid en toegang tot de bestuursrechter in omgevingsrechtelijke zaken (de zogenoemde… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Planschade onder de Omgevingswet – Deel 3 (slot) Door mr. Yuval Schönfeld en mr. Malou Box - Het systeem voor de vergoeding van planschade gaat onder de Omgevingswet flink op de schop. Planschade wordt onder de Omgevingswet ‘nadeelcompensatie’ genoemd. Dit is de overkoepelende term voor… Geplaatst op:

Lees meer
Herbestemming: van zomerkoninkjes naar zonnepark Onze klant had nooit gedacht dat hij ondernemer in zonne-energie zou worden. Toen de huurder van het voormalige glastuinbouwbedrijf van zijn ouders vertrok, was de keuze: opnieuw verhuren of verkopen? Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Gebruiksovergangsrecht ruimtelijke ordening: verleden, heden en de toekomst In het juridische vakblad De Gemeentestem (Gst. 2021/58) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Pouderoyen Tonnaer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 27 januari 2021 (ECLI:N… Geplaatst op:

Lees meer