Nieuws

Blog: de gefaseerde vergunning en de Omgevingswet In dit blogartikel wordt onderzocht hoe het zit met de rechtsfiguur van de gefaseerde omgevingsvergunning (nu geregeld in artikel 2.5 van de Wabo). Komt dit soort vergunning onder de Omgevingswet te vervallen? En hoe is het overgangsrecht geregeld?… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Overgangsrecht Omgevingswet: van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit' Binnen de Omgevingswet zal er gewerkt gaan worden met de term 'milieubelastende activiteit' (MBA) in plaats van 'inrichting'. In dit blogartikel gaan we in op de overgangsrechtelijke regels van MBA naar inrichting. Ook gaan we in op het overgangs… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Een handhavingsverzoek inzake een in het beleid laag geprioriteerde overtreding, wat nu? Veel bevoegde gezagen beschikken over prioriteringsbeleid met betrekking tot handhaving. De vraag is hoe de relatie is tussen dergelijk beleid en de beginselplicht tot handhaving, zeker als er ook nog een handhavingsverzoek in het spel is. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Lopende handhavingsprocedures en de inwerkingtreding van de Omgevingswet Binnen niet al te lange termijn zal de Omgevingswet in werking treden. Uit de brief van minister De Jonge van 1 februari 2022 blijkt weliswaar dat de inwerkingtreding niet meer is voorzien op 1 juli 2022, maar op 1 oktober 2022 dan wel op 1 januari… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Nieuwe systematiek normaal maatschappelijk risico toegepast in twee nieuwe Afdelingsuitspraken Op 3 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2402) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over de toepassing van het percentage normaal maatschappelijk risico bij planschadezaken. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Wordt een handhavingsbesluit in bezwaar herroepen als de overtreding is beëindigd? Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een handhavingsbesluit wordt opgelegd vanwege een overtreding en tijdens de bezwaarfase deze overtreding alsnog wordt beëindigd (al dan niet binnen de in het handhavingsbesluit opgelegde begunstigingste… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Nieuwe kaders inzake toepassing percentage normaal maatschappelijk risico bij planschade Op 3 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2402) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over de toepassing van het percentage normaal maatschappelijk risico bij planschadezaken. Daarbij… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Recente uitzondering belanghebbendheid geldt niet bij reguliere procedure Op 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een richtinggevende uitspraak gedaan over belanghebbendheid en toegang tot de bestuursrechter in omgevingsrechtelijke zaken (de zogenoemde… Geplaatst op:

Lees meer