Nieuws

Blog: De Omgevingswet en de aanlegactiviteit Na eerder in blogs te zijn ingegaan op de binnenplanse omgevingsplanactiviteit en de kapvergunning onder de Omgevingswet, wordt in dit blogartikel een andere veel voorkomende vergunningenfiguur behandeld: namelijk de aanlegactiviteit. Hoe is deze… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De Omgevingswet en de heroverweging van handhavingsbesluiten in bezwaar In dit blogartikel wordt onderzocht welke invloed de inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) heeft op het nemen van een beslissing op bezwaar inzake een handhavingsbesluit na genoemde inwerkingtredingsdatum. Geplaatst op:

Lees meer
Werken bij Pouderoyen Tonnaer | bekijk onze vacatures! De komende jaren staat er veel op het spel. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, de enorme woningbouwopgave, de zoektocht naar nieuwe vormen van landbouw, de bescherming tegen hoogwater – zomaar een greep uit de opgaven die ons… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Zoek de verschillen: binnenplans afwijken onder de Wabo versus de Omgevingswet In dit blogartikel wordt ingegaan op de rechtsfiguur van de binnenplanse omgevingsvergunning ter afwijking van het geldende bestemmingsplan, en de opvolger hiervan na inwerkingtreding van de Omgevingswet, de binnenplanse omgevingsplanactiviteit… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: ook onder de Omgevingswet geen vergunning nodig voor het uitvoeren van een handhavingsbesluit? Onder de huidige wetgeving is vaste jurisprudentie dat in de meeste gevallen voor het uitvoeren van een handhavingsbesluit géén omgevingsvergunning nodig is (ook al zouden deze herstelmaatregelen op zichzelf wel vergunningplichtig kunnen zijn).… Geplaatst op:

Lees meer
Pouderoyen Tonnaer neemt nieuwe locatie in Rosmalen in gebruik De groei van Aelmans Adviesgroep in de afgelopen jaren zorgt ervoor dat we op kantoor Vught uit onze jas zijn gegroeid. Vanaf vandaag nemen we onze nieuwe stek in Rosmalen in gebruik! Geplaatst op:

Lees meer
Beweging in handhavingsland? Door enkele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) dit afgelopen jaar zijn enkele leerstukken uit het handhavingsrecht, die rotsvaste jurisprudentie leken, toch in beweging gebracht. Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet, deel 2 In dit tweede deel van het tweeluik over concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet wordt onderzocht wanneer er sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op legalisering bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, in gevallen waarin de… Geplaatst op:

Lees meer